Dětská skupina - Pramínek

Hlídání předškolních dětí formou školky.
Těší nás, že jste zavítali právě k nám. Naše Dětská skupina Pramínek, nebo také dětská školka, se vyznačuje přátelským prostředím, které na první pohled potěší a rozzáří nejen Vaše malé ratolesti, ale také Vás samotné. Jsme si jisti, že ihned po první návštěvě na Vás dopadne lehká tíha nostalgie. Postačí jen chvíle, pár pohledů po našich pestře vyzdobených a bohatě vybavených třídách, a začnete s úsměvem na tváři vzpomínat, jaké to bylo krásné a bezstarostné docházet každý všední den do školky. Dopřejte svému dítěti krásně prožitá předškolní léta, jaká si pamatujete Vy a bez váhání jej zapište do naší Dětské skupiny.

Jsme s podporou EU

Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů ESF – adaptabilita a rovné příležitosti vyhlásila výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost
Identifikace výzvy
Prioritní osa 1: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
Investiční priorita 1.2: Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci
Specifický cíl: Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce
Název výzvy: Podpora vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního věku pro podniky i veřejnost v hl. m. Praze
Výzva Číslo: 103.

Dětská skupina Pramínek 2020-2022

registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_103/0016461
Příjemce (název): Sbor Bratrské jednoty baptistů v Praze – Církev XXI. století

Jak zapsat dítě?

Rodiče si domluví e-mailem přesný den a čas návštěvy. E-mail: praminek.com@gmail.com. S sebou k zápisu je třeba přinést kopii rodného listu dítěte, doklad o pracovním statutu rodiče (viz bod 6 kritérií k přijetí) a občanský průkaz zákonného zástupce. Zápis je pouze formální záležitostí. Přítomnost dítěte u zápisu není nutná.

Zeptejte se na cokoliv.