Kdo jsme?

Jsme nezisková, mezinárodní, církevní organizace která má za cil pomáhat lidem. Našim cílem není výdělek a proto ceny jsou nižší než obvykle. Díky dobrým kontaktům a našim dobrovolníkům, kteří velice vážně berou svou práci s dětmi, můžeme nabídnout široký program a opravdu nízkou cenu. Řídíme se pravidlem: „Jak chcete, aby lidé jednali s vámi, tak jednejte vy s nimi.“ Rozumíme, že hodně maminek v Praze nemají možnost dat své děti do školek, a že soukromé školky jsou drahé. Proto jim chceme nabídnout alternativu kde za přijatelnou cenu maminky budou moci nechat své děti tam, kde budou mít jistotu, že je o ně dobře postaráno.

V naší dětské skupině děti mají jedinečnou možnost poznávat jiné kultury a jazyky. Naše vychovatelky mluví Česky, Rusky a Anglicky. A proto dětem z různých zemí a kultur je u nás velmi dobře. Díky lásce kterou máme k dětem nikdo není zanedbán a každý muže rozvíjet svůj potenciál a mít možnost rozvíjet své schopnosti komunikace a tolerance. V mezikulturním prostředí děti vždy máji výhodu v tom, že začínají vnímat svět v širším kontextu.

Výuka ruštiny a angličtiny, hudební výchova a malovani to všechno je součásti našeho programu. Věříme že lidi se mají chovat slušně a proto již od malička chceme dětem ukázat na důležitost křesťanských etických základu.

Věřím, že náš program přinese veliké požehnaní Vám a Vašim dětem.

Naše třída je heterogenní, sestavena z mladších, ale i předškolních dětí.

Činnosti všech dětí realizujeme hravou formou v dopoledním a odpoledním čase. Snažíme se rozvíjet fantazii, tvořivost, hudební dovednosti, rozumové poznatky apod. Upevňujeme zvládání rytmizace s pohybem, poznávání hudebních nástrojů. Neopomíjíme další vzdělávací činnosti – pohybové, pracovní i výtvarné, matematické, apod.

Máme na zřeteli, že výchova a vzdělávání člověka jsou založeny na kvalitě mezilidských vztahů v kolektivu dospělých i dětí. Uvědomujeme si, že vzdělávání je prostředkem a ne cílem výchovy. Snažíme se, aby Praminek v Praze byl místem, kde děti získají sociální zkušenosti a základní poznatky o životě, aby dítě na základě rozvoje svých individuálních předpokladů získalo základy klíčových a pro život důležitých kompetencí.

Vedeme děti k ohleduplnosti vůči ostatním a samozřejmě ke vzájemné pomoci.  Snažíme se dětem předávat křesťanské hodnoty, učíme se toleranci vůči druhým, mít rádi druhé, i když jsou odlišní nebo handicapovaní. Vedeme děti k tomu, aby uměly samostatně řešit vzniklé problémy. Ke křesťanským hodnotám tak vedeme děti přirozeně a nenásilně. Společna modlitba před jídlem a čtení biblických příběhů je běžnou součástí našeho programu. Náboženskou výchovu považujeme za součást celkového rozvoje osobnosti dítěte.

Prioritou Pramínku je vytvořit bezpečné, klidné prostředí, které je založeno na pěstování dobrých vztahů, důvěře a toleranci.

 

Zřizovatel:
Sbor Bratrské jednoty baptistů v Praze – Církev XXI. století
Nedašovská 345/4
155 21 Praha – Zličín
IČ: 73635481
Náš účet FIO číslo: 2300951165/2010
Dětské centrum zastoupené ředitelem: Mgr. Olegem Gricykem, DiS.