Přihlašte své dítě právě teď:

Jak zapsat dítě?

Rodiče si domluví e-mailem přesný den a čas návštěvy. E-mail: plaminekeu@gmail.com. S sebou k zápisu je třeba přinést kopii rodného listu dítěte, doklad o pracovním statutu rodiče a občanský průkaz zákonného zástupce. Zápis je pouze formální záležitostí. Přítomnost dítěte u zápisu není nutná.